U OKVIRU ESF PROJEKTA PLATFORMA 50+ U TIJEKU JE PROVEDBA ISTRAŽIVANJA NA TERENU

Hrvatski savez udruga invalida rada partner je na projektu “Platforma 50+” Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske zajedno s još jedanaest saveza osoba s invaliditetom i Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom

Hrvatski savez udruga invalida rada partner je na projektu “Platforma 50+” Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske zajedno s još jedanaest saveza osoba s invaliditetom i Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom u okviru poziva “Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada – UP.04.2.1.06.0062 u tematskom području “Poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom”.

Projektom se potiče puna primjena svih 50 članaka Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom radi osiguranja njihovih ljudskih prava i sloboda. Projekt se provodi na području četiri županije u trajanju od trideset šest mjeseci. Projektni moduli su: jačanje partnerstva organizacija osoba s invaliditetom i uključivanje novih članica; ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva; provedba tri znanstvena istraživanja; izrada smjernica za razvoj javnih politika; analiza društvenog utjecaja te provedba strukturiranog dijaloga.

U tijeku je provedba istraživanja na terenu u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu. Istraživanja na temu zakonodavstva i sastavnica neovisnog življenja se provode kvalitativnom metodom kroz fokus grupe u kojima sudjeluju osobe s invaliditetom, stručnjaci i roditelji djece s teškoćama u razvoju. Istraživanja provode istraživački timovi s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta.

Istraživanja u okviru projekta Platforma 50+ su od iznimnog značaja jer imaju za cilj utjecaj na poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom kroz izradu šest smjernica za politike na području invaliditeta. Istraživanje predstavlja primjer dobre prakse kako bi se trebalo pristupiti izmjeni politika za osobe s invaliditetom utemeljenoj na znanstvenim istraživanjima koja zajednički provode znanstvene institucije i sami korisnici.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.