SASTANAK S PREDSTAVNICIMA GRADA SISKA

Na inicijativu Udruge invalida rada grada Siska i Hrvatskog saveza udruga invalida rada, u utorak 28. prosinca 2021. godine, održan je sastanak s predstavnicima Grada Siska

Na inicijativu Udruge invalida rada grada Siska i Hrvatskog saveza udruga invalida rada, u utorak 28. prosinca 2021. godine, održan je sastanak s predstavnicima Grada Siska. Sastanak je održan u poglavarstvu Grada Siska, Gradskoj vijećnici u Velikom kabinetu. Na sastanku su sudjelovali izvršni direktor Saveza, Leke Sokolaj, dopredsjednica Saveza, Nada Vorkapić, član Predsjedništva Saveza, Dubravko Sopek te predstavnici Grada Siska, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Nikolina Bijelić te pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Goran Grgurač.

Tema sastanka je bila rješavanje prostora Udruge invalida rada grada Siska. Naime, nakon razornog potresa koji je pogodio Sisačko – moslavačku županiju Udruga je ostala bez poslovnog prostora. Privremeno rješenje, dijeljenje poslovnog prostora s drugim udrugama s područja grada Siska, postalo je nedostatno za sve one usluge koje Udruga provodi u zajednici.

Grad Sisak zatražio je da se isprazne prostorije koje je Udruga koristila (prije potresa) na adresi Gajeva 2a, te je osigurao prostor u obližnjoj osnovnoj školi kako bi se arhivirala građa i dokumentacija Udruge.

Za novi poslovni prostor je postignut dogovor o javljanju na slobodne lokacije u vlasništvu Republike Hrvatske i Sisačko – moslavačke županije, a Grad Sisak će sudjelovati u financiranju najamnine.

S obzirom na nedostatak i oštećenje opreme tijekom razornog potresa, Udruga invalida rada Zagreba je donirala Udruzi invalida rada grada Siska prijenosno računalo, projektor i platno. Hrvatski savez udruga invalida rada je donirao financijska sredstva za kupnju fotokopirnog aparata i skenera kako bi Udruga mogla neometano nastaviti s radom i provedbom projekata/programa koji su danas više nego ikad značajni za Sisak i Županiju.

Za sve članove Udruge invalida rada grada Siska je organizirano pravno savjetovanje i informiranje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.