SVE ŠTO ŽELIMO ZA VALENTINOVO JE DA NASILJE PRESTANE

Hrvatski savez udruga invalida rada uključio se u svjetsku kampanju Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama koja je ove godine posvećena borbi protiv nasilja koje uništava žene i planet Zemlju

Hrvatski savez udruga invalida rada uključio se u globalnu kampanju Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama usmjerenu na podizanje svijesti o raširenosti nasilja. Ove godine Kampanja poveziva dva fenomena ugrožavanje planete i ugrožavanje žene.

Poražavajuća je činjenica da je svakih 15 minuta jedna žena u Hrvatskoj izložena nasilju. Na nasilnike i zlostavljače se društvo dobrim djelom odnosi prijateljski, dok su sankcije za iste preblage. Hrvatskom društvu potrebno je kvalitetno educiranje, preveniranje nasilja i senzibiliziranje javnosti za nultu toleranciju na nasilje, kao i primjereno sankcioniranje kaznenog djela nasilja nad ženama. Nije dovoljno samo donijeti zakone, država se mora sa svim svojim institucijama i raspoloživim mehanizmima pobrinuti za njihovu dosljednu primjenu.

Hrvatski savez udruga invalida rada priključio se Kampanji i dao svoj doprinos potpore ženama, posebno ženama s invaliditetom.

Sve što želimo za Valentinovo je da nasilje prestane.

Pokaži i ti  ljubav ❤️

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.