HZJZ – IZVJEŠĆE O ŽENAMA S INVALIDITETOM U RH

Izvješće o ženama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) sadrži prikaze općih sociodemografskih parametara te podatke o vrstama oštećenja i oštećenjima funkcionalnih sposobnosti za RH te za svaku županiju zasebno

Sve obrade iz ovog izvještaja rađene su sa stanjem na dan 16. studenoga 2021. godine i u potpunosti su prilagođene novom načinu vještačenja, te nema mogućnosti za podatke koji su se nekad prikupljali po starom načinu utvrđivanja invaliditeta. Iz navedenog razloga se ne može primjerice napraviti obrada prema završenom stupnju obrazovanja i životnim uvjetima (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom to nema kao obavezno polje prilikom vještačenja). Važno je ovdje istaknuti i metodologiju izračuna prevalencija. Za izračun prevalencije invaliditeta u RH i po županijama korišteni su parametri Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom te službene procjene broja stanovnika Državnog zavoda za statistiku za 2020. godinu.

Izvješće o ženama s invaliditetom možete preuzeti OVDJE

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.