URED ZA UDRUGE VLADE RH PREDSTAVIO PROGRAM UNIJE “GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOST”

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske predstavio je u Samoboru 03. ožujka 2022. godine mogućnosti financiranja za neprofitni sektor i jedinice lokalne, područne samouprave

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, kao nacionalna kontakt točka novog programa Unije „Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)“, u suradnji s Gradom Samoborom i Pučkim otvorenim učilištem Samobor, predstavio je u Samoboru 03. ožujka 2022. godine mogućnosti financiranja za neprofitni sektor i jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave putem navedenog Programa u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

CERV je najveći program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava,transparentnosti i dobrog upravljanja te ima za cilj izgradnju još demokratskije Europe i podizanje svijesti građana/ki o pravima i vrijednostima sadržanima u temeljnim Ugovorima i Povelji EU o temeljnim pravima, pružajući financijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti.

Program, njegove ciljeve, tematska područja, trenutno otvorene pozive, kao i način prijave predstavila je Željka Markulin iz Ureda za udruge Vlade RH.

U financijskom razdoblju 2021. – 2027., predviđeni proračun CERV programa je1.5 milijarde eura i raspoređuje se na četiri tematske cjeline:

  1. Vrijednosti Unije(European Valuesstrand)– promicanje temeljnih vrijednosti EU
  2. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost(Equality, Rights and Gender Equalitystrand)– promicanje jednakosti, prava i ravnopravnosti spolova
  3. Uključenost i sudjelovanje građana(Citizens engagementand participationstrand)– promicanje zajedničke europske povijesti i aktivne građanske participacije – uključivanje građana u demokratski i politički život Unije
  4. Daphne strand– borba protiv svih oblika nasilja

Hrvatski savez udruga invalida rada sudjelovao je na predstavljanju Programa.

Više informacija o CERV programu dostupno je OVDJE.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.