ODRŽANA EDUKACIJA PO PROGRAMU “RAZVOJ MREŽE SOCIJALNIH USLUGA”

Sudjelovali smo na edukaciji za udruge članice u okviru programa “Razvojem mreže socijalnih usluga zajedno stvaramo prostor za kvalitetnije življenje osoba s invaliditetom”

U okviru trogodišnjeg programa “Razvojem mreže socijalnih usluga zajedno stvaramo prostor za kvalitetnije življenje osoba s invaliditetom” Hrvatski savez udruga invalida rada, 07. travnja 2022. godine održao je edukativno predavanje za udruge članice na kojoj smo sudjelovali i mi.

Na početku edukacije sudionicima se obratio Ante Štulić, predsjednik Hrvatskog saveza udruga invalida rada. Uz isticanje značaja tema koje su se našle u programu, pozvalo je udruge članice na uključivanje u aktivnosti programa.

Potom je Ivana Znaor, suradnica za međusektorsku suradnju i informiranje, predstavila program “Razvojem mreže socijalnih usluga zajedno stvaramo prostor za kvalitetnije življenje osoba s invaliditetom”. Naglasila je da su socijalne usluge nedostupne u svim područjima Hrvatske, posebno su nedostatne u potpomognutim područjima JLS, tako da često udruge osoba s invaliditetom predstavljaju jedine nositelje razvoja i inovacija u socijalnim uslugama ili jedinog pružatelja socijalnih usluga.

Leke Sokolaj, izvršni direktor Hrvatskog saveza udruga invalida rada, održao je predavanje na temu Utjecaju na javne politike” pri čemu se osvrnuo na odnos između udruga osoba s invaliditetom i donositelj odluka u pogledu politika vezanih za osobe s invaliditetom. Posebno je naglasio važnost donošenja lokalnih strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom i formiranje Povjerenstva za provedbu istih jer se tako ostvaruje temelj i instrument za ugradnju svih akutnih problema invalida rada i ostalih osoba

Nataša Franić, stručna suradnica za projekte i programe održala je predavanje pod nazivom Važnost socijalnih usluga u zajednici”. Predstavila je povijest socijalnih usluga, planiranje i razvoj socijalnih usluga te njihovu implementaciju.

Program “Razvojem mreže socijalnih usluga zajedno stvaramo prostor za kvalitetnije življenje osoba s invaliditetom” financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.