OSOBE S INVALIDITETOM U PROMETU – HEKUP 2022.

OSOBE S INVALIDITETOM U PROMETU – HEKUP 2022.

Vijesti
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske održala je okrugli stol na temu „Vizija pristupačnog prijevoza za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“ Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske održala je 05. srpnja 2022. godine okrugli stol na temu „Vizija pristupačnog prijevoza za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“. Moderatorica okruglog stola, dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Marica Mirić, nakon pozdravnog i uvodnog dijela, najavila je izlagače. » Tonći Pauk, načelnik Sektora cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, obrazložio je “Perspektivu pristupačnog prijevoza za osobe s invaliditetom u RH.” Tijekom izlaganja najavio je uskoro i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. » Natalija Šimunović, načelnica Sektora za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata i za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i…
Pročitaj više