URED ZA UDRUGE VLADE RH PREDSTAVIO PROGRAM UNIJE “GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOST”

Vijesti
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske predstavio je u Samoboru 03. ožujka 2022. godine mogućnosti financiranja za neprofitni sektor i jedinice lokalne, područne samouprave Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, kao nacionalna kontakt točka novog programa Unije „Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)“, u suradnji s Gradom Samoborom i Pučkim otvorenim učilištem Samobor, predstavio je u Samoboru 03. ožujka 2022. godine mogućnosti financiranja za neprofitni sektor i jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave putem navedenog Programa u financijskom razdoblju 2021. – 2027. CERV je najveći program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava,transparentnosti i dobrog upravljanja te ima za cilj izgradnju još demokratskije Europe i podizanje svijesti građana/ki o pravima i vrijednostima sadržanima u temeljnim Ugovorima i Povelji EU o temeljnim pravima, pružajući financijsku podršku…
Pročitaj više